Urząd Gminy Michałowice
29.11.2019 13:00

OBWIESZCZENIE UA.6733.14.2019

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 25 listopada  2019 r. . (po uzupełnieniu wniosku) zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Pana Jerzego Gałeckiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej SN-15 KV ze złączem SN-15 KV na działkach nr ewid. 232/1, 232/2, 232/4, 232/5, 303/3, 303/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy ulicy Rodzinnej na terenie Gminy Michałowice

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ww. zawiadomienia
w Urzędzie Gminy Michałowice, Referat Planowania Przestrzennego (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1).

 

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 29.11.2019 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2019 13:00
Wyświetleń: 8
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki