Urząd Gminy Michałowice
03.12.2019 11:25

OBWIESZCZENIE UA.6733.17.2019

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 29 listopada 2019 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na działce nr ewid. 1001 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na terenie Gminy Michałowice.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ww. zawiadomienia w Urzędzie Gminy Michałowice, Referat Planowania Przestrzennego (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1).

 

 

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 03.12.2019 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 11:26
Wyświetleń: 2
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki