Urząd Gminy Michałowice
07.01.2019 16:12

OBWIESZCZENIE WA.7012.36.2018

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że dnia 27.12.2018 r. została wydana decyzja nr 19/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę części drogi gminnej ul. Gromadzkiej na odcinku od ul. Sokołowskiej do końca działki 268/3 wraz z rozbudową części drogi powiatowej ul. Sokołowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Gromadzką oraz budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej, przebudową sieci elektroenergetycznej i urządzeń telekomunikacyjnych na działkach nr ew.: 215 (215/1, 215/2), 216/2 (216/8, 216/9), 216/6 (216/10, 216/11), 216/7 (216/12, 216/13), 217, 218/6, 218/13 (218/16, 218/17), 218/14, 265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268/3 (268/5, 268/6), 164, 166/9, 210/4, 218/11, 218/7 obr. Sokołów, gm. Michałowice.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogi gminnej: Obręb Sokołów, gm. Michałowice działki nr ew.: 215/1 (powstała z dz. nr ew. 215): 216/8 (powstała / dz, :ir ew. 216-2). 2:6/10 (powstała z podziału dz. nr ew. 216/6), 216/12 (powstała z podziału dz. nr ew. 216/7), 217, 218/6, 218/16 (powstała z podziału dz. nr ew. 218/13), 218/14, 265/1 (powstała z podziału dz. nr ew. 265), 266/1 (powstała z podziału dz. nr ew. 266), 267/1 (powstała z podziału dz. nr ew. 267), 268/5 (powstała z podziału dz. nr ew. 268/3),


Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją drogową: obręb Sokołów, gm. Michałowice działki nr ew.: 164, 166/9,210/4,218/11,217,268/6 (powstała z podziału dz. nrew. 268/3), 216/9 (powstała z podziału dz, nr ew. 216/2), 215/2 (powstała z podziału dz. nr ew. 215), 218/7, 267/2 (powstała z podziału dz. nr ew. 267).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek * piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38

Załączniki

Data publikacji: 07.01.2019 16:14
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2019 16:14
Wyświetleń: 5
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki