Urząd Gminy Michałowice
09.09.2020 10:51

Ogłoszenie

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2,
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, zwanych dalej „mpzp”

Załączniki

Data publikacji: 09.09.2020 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2020 10:51
Wyświetleń: 160
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż