Urząd Gminy Michałowice
12.03.2014 10:37

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2013 ROK

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2013r. zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku(Dz. U z 2013r poz 885 z późn . zm).

Lp.

Nazwisko i imię

Numer konta

podatnika

U m o r z e n i e  p o d a t k u

 

Nieruchomość

Rolny

odsetki

przyczyna umorzenia

1

EWA STOCHWICZ

1018742

    626,00

 

      91,00     

względy ekonomiczne

2

BARBARA JASZCZUK

5090246

  1361,00

 

    146,00    

względy ekonomiczne

3

ANNA MACIEJEK

2904009

 

 843,00

 

względy ekonomiczne

4

KRYSTYNA OBŁUSKA

9028078

    843,00

 

   329,00

względy ekonomiczne

5

BARBARA I JAROSŁAW PYCH

1018942

  7838,00

 

   211,00

względy ekonomiczne

6

MARIABERNAŚ

1018978,

1018968

14944,00

 

   539,00

względy ekonomiczne

7

TERESA I MARIAN ŁYSZCZ

1018953

  5462,00

 

  544,00

względy ekonomiczne

8

BOŻENA SZYKUŁA, MARIANNA BUKOWSKA

7110106

   717,00

 

     7,00

względy ekonomiczne

9

AGNIESZKA CENDROWSKA

9139953

 

 539,00

  

względy ekonomiczne

10

GRAŻYNA I TADEUSZ ZAWADKA

9110129

  884,00

 

     98,00

względy ekonomiczne

11

JERZY

LASOCKI

9129170

2580,80

 

    49,00

względy ekonomiczne

12

PIOTR KUPNOWICKI

9140503

  681,00

 

   47,00

względy ekonomiczne

13

IZABELA I ARTUR GREGOREK

5090328

  365,80

 

 142,00

względy ekonomiczne

14

JANUSZ OLSZEWSKI

7100153

  546,00

 

    21,00

względy ekonomiczne

15

JERZY KUPRIJANIUK

1018787

1120102

7444,50

 

     7,00

względy ekonomiczne

 

RAZEM

 

44292,10

1382,00

2141,00

 

                                                              

                                                                        ROZŁOŻENIA NA RATY

 

Nazwisko i imię

nr konta podatnika

kwota zaległości

 

odsetki

opłata prolongacyjna

przyczyna rozłożenia na raty

1

DRZAZGOWSKA-KARLICKA RENATA

HALINA I LECH

DRZAZGOWSCY

9120065

15189,80

2758,00

1258,00

względy ekonomiczne

 

RAZEM

 

 

15189,80

2758,00

1258,00

 

 

 

 

 

                                         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

LP.

Nazwa firmy lub nazwisko i imię

nr konta podatnika

kwota umorzenia

odsetki

opłata

prolongacyjna

przyczyna umorzenia

1

PPHU

GUD BUD

2306

2455,00

665,00

 

względy ekonomiczne

2

IRENEUSZ

BIAŁOWĄS

1828

2537,00

208,00

 

względy ekonomiczne

3

MIŁOŃSKI

KRZYSZTOF

2336

1496,00

664,99

 

względy ekonomiczne

 

RAZEM

 

6788,00

961,99

 

 

 

Data publikacji: 12.03.2014 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 355
Autor: Alicja Bodych