Urząd Gminy Michałowice
03.04.2018 15:51

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2017 ROK

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne)

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj ulgi

Kwota

Przyczyna umorzenia

1.

Grażyna i Ryszard Warchulscy

umorzenie

3 359,26

Uzasadniony ważny interes podatnika

2.

Anna Maciejek-Kamińska

umorzenie

1 227,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

3.

Halina Majewska

umorzenie

3 403,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

4.

Mirosław Pyć

umorzenie

1 802,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

5.

Jadwiga Pióro

umorzenie

593,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

6.

Ewa Barcińska

umorzenie

510,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

7.

Barbara Jaszczuk

umorzenie

1 138,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

8.

Eliza Karwacka

umorzenie

704,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

9.

Agnieszka Cendrowska

umorzenie

820,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

10.

Małgorzata Kruczyk

umorzenie

638,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

 

Podatek od środków transportowych

1.

Białowąs Ireneusz

umorzenie

998,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne)

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

umorzenie

9 889,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

2.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

umorzenie

16 651,00

Uzasadniony ważny interes podatnika

 

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.

Wojciech Rykowski

umorzenie

 

1 322,48
+ 27,00 odsetki

Uzasadniony ważny interes podatnika

2.

Mirosław Pyć

umorzenie

 

1 552,90

Uzasadniony ważny interes podatnika

3.

Małgorzata Zborowska

umorzenie

 

816,56

Uzasadniony ważny interes podatnika

4.

Agnieszka Kurpiewska

umorzenie

 

814,48

Uzasadniony ważny interes podatnika

5.

Magdalena Zacharska

umorzenie

 

787,56

Uzasadniony ważny interes podatnika

6.

Tadeusz Zawadka

umorzenie

 

681,60

Uzasadniony ważny interes podatnika

 

 

 

Data publikacji: 03.04.2018 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 15:51
Wyświetleń: 176
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki