Urząd Gminy Michałowice
02.04.2019 14:09

WYKAZ UMORZEŃ ZA 2018 ROK

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku bądź opłat za opłaty komunalne na raty w 2018 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny ( osoby fizyczne)

 

l.p

imię i nazwisko

nr. konto

data
wystawienia

rodzaj ulgi

kwota

przyczyna
umorzenia

1

Anna i Jarosław Peczyńscy

7100004

09.01.2018

rozłożenie na raty

4265,57

Względy ekonomiczne

2

Jolanta i Eugeniusz

Rowińscy

2906013

09.04.2018

umorzenie

564,00

 względy ekonomiczne

3

Ewa Stochwicz

1018742

25.05.2018

umorzenie

1019,00

względy ekonomiczne

4

Józef Wall

1129344

18.10.2018

umorzenie

3047,00

względy ekonomiczne

5

Jadwiga Pióro

1048173

18.10.2018

umorzenie

912,00

względy ekonomiczne

6

Hanna Brzeska-Kalczuk

9139068

08.11.2018

umorzenie

1203,60

względy ekonomiczne

7

Agnieszka

Cendrowska

9139953

10.12.2018

umorzenie

820,00

względy ekonomiczne

8

Karol Janicki

9140215

10.12.2018

umorzenie

1304,00

względy ekonomiczne

 
Opłata za odpady komunalne

 

l.p

imię i nazwisko

nr. konto

data wystawienia

rodzaj ulgi

kwota

przyczyna umorzenia

1

Wiesława Sadowska

94

19.11.2018

umorzenie

1767,80

Względy ekonomiczne

2

Hanna Brzeska-Kalczuk

3248

16.11.2018

umorzenie

1060,00

względy ekonomiczne

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 02.04.2019 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2019 14:51
Wyświetleń: 104
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki