Urząd Gminy Michałowice
26.05.2017 09:31

ZAWIADOMIENIE GK.6220.04.2017

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

 

INFORMUJĘ,

 

że przysługuje Państwu prawo zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Sokołów przy ul. Gromadzkiej na terenie gminy Michałowice.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą się Państwo zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pokój 106.

 

            Niezajęcie stanowiska w podanym terminie będzie traktowane jako brak uwag w sprawie.

Data publikacji: 26.05.2017 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2017 09:31
Wyświetleń: 71
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki