Urząd Gminy Michałowice
19.04.2018 14:44

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

            Działając na podstawie Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego” informujemy o wynikach postępowania:

 

1. Do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 otrzymano 8 ofert:

 

Nazwa oferenta

1

Niepubliczny Żłobek "Radosny Brzdąc", 05-806 Komorów, ul. Aleja Starych Lip 27    

2

Niepubliczny Klub Malucha "Prestige for Kids", 05-806 Komorów, ul. Krasińskiego 8

3

Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie", 05-806 Nowa Wieś, ul. Wiśniowa 3

4

Niepubliczny Żłobek "Krokodylek", 05-816 Reguły, ul. Żytnia 10

5

"Baśniowa Kraina" Katolicki Klub Malucha, 05-816 Opacz Kolonia, ul. Klonowa 48b  

6

Niepubliczny Żłobek "Sasanka", 05-806 Nowa Wieś, ul. Sasanek 6a

7

Niepubliczny Żłobek "Gumisiowy Raj", 05-816 Reguły, ul. Królewska 2

8

Niepubliczny Żłobek, Komorów ul. Turkusowa 5

 

 

2 . Ocena formalna:

 

Nazwa oferenta

Ocena formalna

1

Niepubliczny Żłobek "Radosny Brzdąc"
05-806 Komorów ul. Aleja Starych Lip 27       

Spełnia wszystkie wymogi formalne

2

Niepubliczny Klub Malucha "Prestige for Kids"
05-806 Komorów ul. Krasińskiego 8

Spełnia wszystkie wymogi formalne

3

Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie"
05-806 Nowa Wieś ul. Wiśniowa 3

Spełnia wszystkie wymogi formalne

4

Niepubliczny Żłobek "Krokodylek"
05-816 Reguły ul. Żytnia 10

Spełnia wszystkie wymogi formalne

5

"Baśniowa Kraina" Katolicki Klub Malucha
05-816 Opacz Kolonia ul. Klonowa 48b          

Spełnia wszystkie wymogi formalne

6

Niepubliczny Żłobek "Sasanka"
05-806 Nowa Wieś ul. Sasanek 6a

Spełnia wszystkie wymogi formalne

7

Niepubliczny Żłobek "Gumisiowy Raj"
05-816 Reguły ul. Królewska 2

Oferent wezwany do uzupełnienia dokumentacji

8

Niepubliczny Żłobek
05-806 Komorów ul. Turkusowa 5       

Oferent wezwany do uzupełnienia dokumentacji

 
 
3 Ocena merytoryczna (minimalna ilość punktów warunkująca podpisanie umowy: 75).
 

lp.

Nazwa oferenta

Kadra - kwalifikacje i doświadczenie

(maksymalna liczba 10 pkt)

Koszt miesięczny ponoszony przez rodzica

za 1 dziecko

(w zł)

Koszt miesięczny ponoszony przez rodzica
za 1 dziecko

(maksymalna liczba 60 pkt)

Organizacja żłobka

- godziny otwarcia placówki

- zajęcia ze specjalistami

- warunki lokalowe

- warunki na placu zabaw

- oferta zajęć dodatkowych

(maksymalna liczba 25 pkt)

Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania

(maksymalna liczba 5 pkt)

RAZEM

1

Niepubliczny Żłobek

"Radosny Brzdąc"
05-806 Komorów
ul. Aleja Starych Lip 27

10 pkt

300,00 zł

60 pkt

25 pkt

5 pkt

100 pkt

2

Niepubliczny Klub Malucha

"Prestige for Kids"
05-806 Komorów
ul. Krasińskiego 8

10 pkt

350,00 zł

51 pkt

24 pkt

5 pkt

90 pkt

3

Niepubliczny Żłobek
"Misie Patysie"
05-806 Nowa Wieś
ul. Wiśniowa 3

10 pkt

400,00 zł

45 pkt

25 pkt

5 pkt

85 pkt

4

Niepubliczny Żłobek

 "Krokodylek"
05-816 Reguły
ul. Żytnia 10

10 pkt

700,00 zł

26 pkt

25 pkt

5 pkt

66 pkt

5

"Baśniowa Kraina"
Katolicki Klub Malucha
05-816 Opacz Kolonia
ul. Klonowa 48b

3 pkt

500,00 zł

36 pkt

13 pkt

4 pkt

56 pkt

6

Niepubliczny Żłobek

"Sasanka"
05-806 Nowa Wieś
ul. Sasanek 6a

10 pkt

500,00 zł

36 pkt

25 pkt

5 pkt

76 pkt

7

Niepubliczny Żłobek

"Gumisiowy Raj"
05-816 Reguły
ul. Królewska 2

9 pkt

500,00 zł

36 pkt

25 pkt

5 pkt

75 pkt

8

Niepubliczny Żłobek
05-806 Komorów
ul. Turkusowa 5

9 pkt

500,00 zł

36 pkt

25 pkt

5 pkt

75 pkt

 

 

4. W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert komisja odrzuciła oferty:

  1. Niepubliczny Żłobek "Krokodylek", ul. Żytnia 10, 05-816 Reguły,
  2. "Baśniowa Kraina" Katolicki Klub Malucha, ul. Klonowa 48b, 05-816 Opacz Kolonia,

złożone oferty nie uzyskały minimalnej ilości punktów.

 

5.  W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert do podpisania umowy zakwalifikowały się:

  1. Niepubliczny Żłobek "Radosny Brzdąc", ul. Aleja Starych Lip 27, 05-806 Komorów, koszt pobytu dziecka 300,00 zł., oferta uzyskała 100 pkt.
  2. Niepubliczny Klub Malucha "Prestige for Kids", ul. Krasińskiego 8, 05-806 Komorów, koszt pobytu dziecka 350,00 zł., oferta uzyskała 90 pkt.
  3. Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie", ul. Wiśniowa 3, 05-806 Nowa Wieś, koszt pobytu dziecka 400,00 zł., oferta uzyskała 85 pkt.
  4. Niepubliczny Żłobek "Sasanka", ul. Sasanek 6a, 05-806 Nowa Wieś, koszt pobytu dziecka 500,00 zł., oferta uzyskała 76 pkt.
  5. Niepubliczny Żłobek "Gumisiowy Raj", ul. Królewska 2, 05-816 Reguły, koszt pobytu dziecka 500,00 zł., oferta uzyskała 75 pkt.
  6. Niepubliczny Żłobek, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów, koszt pobytu dziecka 500,00 zł., oferta uzyskała 75 pkt.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Przewodnicząca

Komisji Konkursowej

 

Data publikacji: 19.04.2018 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:45
Wyświetleń: 220
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki