Urząd Gminy Michałowice
599

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2020 ROK

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  4. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
  5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej
  6. Informacja na temat uzyskania oraz wykorzystania środków zewnętrznych
  7. Monitorowanie realizacji głównych inwestycji – zgodność z budżetem i harmonogramem
  8. Opiniowanie projektów uchwał zgodnie z kompetencjami komisji

 

Plan pracy jest otwarty z możliwością zgłaszania nowych zagadnień w zależności od potrzeb.

Data publikacji: 18.04.2019 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2020 08:30
Wyświetleń: 599
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek