Urząd Gminy Michałowice
219

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PRZESTRZENNEJ NA 2020 ROK

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. w zakresie inwestycji i remontów oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji i remontów.
  3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r. w zakresie inwestycji i remontów.
  5. Przeprowadzenie komisji objazdowej.
  6. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencjami komisji.
  8. Sprawy bieżące.
Data publikacji: 18.04.2019 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2020 09:22
Wyświetleń: 219
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek