Urząd Gminy Michałowice
153

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ NA ROK 2018

  1. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2018 r.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok w zakresie inwestycji i remontów oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji i remontów.
  3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok w zakresie inwestycji i remontów.
  5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.
  7. Sprawy bieżące.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2018 12:09
Wyświetleń: 153
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż