Urząd Gminy Michałowice
360

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 r.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice za 2019 rok.
  2. Kontrole doraźne i zlecone przez radę gminy Michałowice dotyczące działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
  3. Przygotowanie planu pracy na 2021 rok.
  4. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok.
Data publikacji: 18.04.2019 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2020 15:26
Wyświetleń: 360
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek