Urząd Gminy Michałowice
419

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2022 ROK

  1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice za 2021 rok.
  2. Kontrole doraźne i zlecone przez radę gminy Michałowice dotyczące działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
  3. Przygotowanie planu pracy na 2023 rok.
  4. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok.

 

Poza planowaną tematyką komisja zajmować się będzie w miarę występujących potrzeb analizą i opiniowaniem bieżących spraw.

 

 

                                                                                                                

Data publikacji: 28.04.2021 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2022 12:24
Wyświetleń: 419
Autor: Anna Bednarek
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek