Urząd Gminy Michałowice
287

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2018

1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok oraz

   sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

   Michałowice za 2017 rok.

2.Analiza i opiniowanie skarg, zażaleń oraz pism kierowanych do komisji.

3.Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych z  2017 rok.

4.Kontrola działalności i realizacji budżetu w wybranych jednostkach

   organizacyjnych gminy.

 

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2018 12:35
Wyświetleń: 287
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż