Urząd Gminy Michałowice
356

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 r.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice za 2018 rok.
  2. Kontrole doraźne i zlecone przez radę gminy Michałowice dotyczące działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
  3. Przygotowanie planu pracy na 2020 rok.
  4. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.

 

Poza planowaną tematyką komisja zajmować się będzie w miarę występujących potrzeb analizą i opiniowaniem bieżących spraw.

Data publikacji: 18.04.2019 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 14:34
Wyświetleń: 356
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż