Urząd Gminy Michałowice
433

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2020

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.
  3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
  5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Opiniowanie projektów uchwał zgodnie z kompetencjami komisji.
  7. Sprawy bieżące.
Data publikacji: 18.04.2019 14:32
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2020 08:44
Wyświetleń: 433
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek