Urząd Gminy Michałowice
201

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2018

 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Spraw Społecznych za 2017 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 3. Ocena zasobów i potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
 4. Sprawozdanie z  realizacji programu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 9. Informacja o działalności niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej  na terenie Gminy.
 10. Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji w Regułach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 11. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.
 12. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.
 13. Sprawy bieżące.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2018 12:08
Wyświetleń: 201
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż