Urząd Gminy Michałowice
430

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2019

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.
  3. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.
  4. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
  5. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.
  6. Sprawy bieżące.
Data publikacji: 18.04.2019 14:32
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 14:32
Wyświetleń: 430
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż