Urząd Gminy Michałowice
448

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2021 ROK

 

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu.
  3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 r.
  5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Opiniowanie projektów uchwał zgodnie z kompetencjami komisji.
  7. Sprawy bieżące.

 

                                                                                

                                                                                               Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

                                                                                                                    Marek Biskot          

Data publikacji: 28.04.2021 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2021 08:21
Wyświetleń: 448
Autor: Anna Bednarek
Opublikował: Anna Bednarek
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bednarek