Urząd Gminy Michałowice
433

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2014

STYCZEŃ, LUTY

1.       Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.

2.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2013 rok.

3.       Omówienie spraw bieżących.

 

MARZEC

1.       Omówienie działalności kulturalnej i sportowej na rok 2014 (propozycje)

2.       Przyjęcie planu działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy  na 2014 rok

3.       Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

1.       Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 r. w szkołach, przedszko1ach i bib1iotekach

2.       Ocena stanu dróg na terenie Gminy, bezpieczeństwo na drogach

3.       Spotkanie z komendantem Policji posterunku w Regułach na temat bezpieczeństwa

4.       Sprawy bieżące.

 

MAJ

1.        Wypracowanie propozycji spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Michałowice

2.       Omówienie problemów związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2014-2015

3.       Omówienie spraw bieżących.

 

CZERWIEC

1.       Wspólne spotkanie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i omówienie zagadnień związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie wśród mieszkańców.

2.       Wypracowanie propozycji działalności profilaktycznej ochrony zdrowia na terenie Gminy Michałowice

3.       Sprawy bieżące.

 

LIPIEC -SIERPIEŃ

1.        Przerwa wakacyjna

 

WRZESIEŃ

1.       Omówienie działalności szkół w okresie wakacyjnym.

2.       Podsumowanie działalności oświatowej

3.       Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

1.       Omówienie problemów bezpieczeństwa na terenie Gminy

2.       Ana1iza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. (zgodnie z kompetencją).

3.       Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

1.       Spotkanie z sołtysami, omówienie problemów wiejskich regionów Gminy.

2.       Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy

3.       Omówienie spraw bieżących.

 

GRUDZIEŃ

Opiniowanie projektu budżetu na 2015 rok (w zakresie prac komisji).

Omówienie spraw bieżących.                                

Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018 10:35
Wyświetleń: 433
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski