Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:40

BF/32 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych

KARTA USŁUG NR: BF/32
Referat Budżetu i Finansów

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), Uchwała Nr XXVII/335/2017 rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek leśny

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

pon.9.00-17.00, wt-pt. 8.00-16.00

Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie podatku leśnego dla osób prawnych

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnicy podatku leśnego od osób prawnych zobowiązani są płacić podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Formularze:

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia w/w deklaracji do 15 stycznia na dany rok podatkowy.

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2016 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 15:09
Wyświetleń: 138
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż