Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:19

BF/42 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości, gruntów rolnych, leśnych przez podatników

KARTA USŁUG NR: BF/42
Referat Budżetu i Finansów

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU NIERUCHOMOŚCI, GRUNTÓW ROLNYCH, LEŚNYCH PRZEZ PODATNIKÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Wymagane dokumenty:

podanie o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

opłata skarbowa od pozostałych zaświadczeń 17 zł.

 

Zwolnienia:

zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określinych w przepisach szczególnych dla żołnierzy  niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawinień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów

świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjanym

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolej oraz ochrony zdrowia

 

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek: 9.1517.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30
w ostatnim dniu miesiąca: 8.15-12.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia podania.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

na postanowienie odmowne wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie

Dodatkowe informacje:

zaświadczenie wydaje się na wniosek podatnika

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2016 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:48
Wyświetleń: 105
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski