Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:15

BF/43 Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa

KARTA USŁUG NR: BF/43
Referat Budżetu i Finansów

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O DOCHODACH Z TEGO GOSPODARSTWA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827

Wymagane dokumenty:

podanie o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

1) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa  opłata skarbowa 17 zł

 

Zwolnienia:

zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określinych w przepisach szczególnych dla żołnierzy  niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawinień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów

świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjanym

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolej oraz ochrony zdrowia

 

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00
w ostatnim dniu miesiąca 8:30 - 12:00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty wpłynięcia podania.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

pon.9.00-17.00, wt-pt. 8.00-16.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

na postanowienie odmowne wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie

Dodatkowe informacje:

zaświadczenie wydaje się na wniosek podatnika

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2016 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2017 09:56
Wyświetleń: 86
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki