Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 14:41

GR/20 Dzierżawa nieruchomości

KARTA USŁUG NR: GR/20
Referat Geodezji i Rolnictwa

Nazwa usługi:  DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty:

  1. Nowa umowa dzierżawy – wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki wraz z lokalizacją na mapie, wskazanie nazwy/numeru obrębu ewidencyjnego, celu wydzierżawienia, kserokopia dowodu osobistego. Umowa zawierana jest na okres do 3 lat.
  2. Kolejna umowa dzierżawy – wniosek należy składać przynajmniej 3 miesiące przed zakończeniem dotychczasowej umowy dzierżawy, wniosek powinien zawierać numer dotychczasowej umowy. Umowa zawierana jest na okres kolejnych 3 lat, wymagana jest zgoda rady gminy.
  1. W przypadku umów dzierżawy na okres ponad 3 lata lub na czas nieokreślony wymagana jest zgoda rady gminy i wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu.

Opłaty:

Bez opłaty skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Nowa umowa dzierżawy – około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Kolejna umowa dzierżawy – około 1 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

Nr pokoju: piętro II pok. 208

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 11

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – podpisanie umowy cywilno - prawnej.

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

Formularze:

Wniosek o wydzierżawienie świetlicy wiejskiej 

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Załączniki

Data publikacji: 27.01.2015 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:26
Wyświetleń: 393
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski