Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 14:54

GR/21 Nadanie numeru porządkowego

KARTA USŁUG NR: GR/21
Referat Geodezji i Rolnictwa

Nazwa usługi:   NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO


Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629).

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości (odpis KW, odpis aktu notarialnego, wypis z ewidencji gruntów z kartoteka budynków) oraz mapę z ujawnionym budynkiem. W przypadku gdy budowa nie została rozpoczęta, należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę oraz mapę zawierającą plan zagospodarowania nieruchomości. 

Opłaty:

Opłata skarbowa 17 zł, płatna w: 

 

kasie (Sala Obsługi) czynnej 
poniedziałek 9:15-16:30 
wtorek - piątek 8:15-15:30 
w ostatnim dniu miesiąca 8:15-12:00

 

lub na konto:

Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.


Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

 

Nr pokoju: piętro II pok. 208

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 11

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym.

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

1. Składnica Materiałów Geodezyjnych - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30,

tel.(22) 738-15-19

2. Ewidencja gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30,

tel. (22) 738-15-14

3. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 22,

tel. (22) 728-11-88

Załączniki

Data publikacji: 02.03.2016 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:12
Wyświetleń: 951
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż