Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Komórki Urzędu

GK/62 - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych 02.03.2012 10:27

KARTA USŁUG NR: GK/62
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/58 Zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi - do celów projektowych 04.02.2011 13:39

KARTA USŁUG NR: GK/58
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/54 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 31.07.2006 10:47

KARTA USŁUG NR: GK/54
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/53 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 31.07.2006 10:43

KARTA USŁUG NR: GK/53
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/52 Wydanie zaświadczenia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji pod kątem kolizji z urządzeniami melioracyjnymi 31.07.2006 10:41

KARTA USŁUG NR: GK/52
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/49 Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną 28.07.2006 16:53

KARTA USŁUG NR: GK/49
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

czytaj więcej

GK/48 Zezwolenie na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi 28.07.2006 16:51

KARTA USŁUG NR: GK/48
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


czytaj więcej

GK/47 Opiniowanie projektów organizacji ruchu 28.07.2006 16:49

KARTA USŁUG NR: GK/47
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


czytaj więcej

GK/45 Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 28.07.2006 16:22

KARTA USŁUG NR:GK/45
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


czytaj więcej