Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:49

GK/47 Opiniowanie projektów organizacji ruchu

KARTA USŁUG NR: GK/47
Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa usługi:  OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU 

Podstawa prawna:

Art. 10 ust.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 j.t.),  §2, §3 i §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

Wymagane dokumenty:

1.Czytelnie wypełniony wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu

2. Minimum dwa egzemplarze projektu organizacji

Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni od daty złożenia wniosku 

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej

Nr pokoju: (2 piętro)

Nr telefonu: (22) 350 91 34

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy: Opieczętowanie projektów organizacji ruchu

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Dodatkowe informacje: 

Formularze: 

 
Data publikacji: 19.04.2019 08:58
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 08:33
Wyświetleń: 348
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski