Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:53

GK/49 Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną

KARTA USŁUG NR: GK/49
Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa usługi:  ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU NA DROGĘ GMINNĄ 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.1, ust.2 pkt4, art.29 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.4ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 j.t.) §79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430/ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. poz. 1071 z późn. zm. /. 

Wymagane dokumenty:

1.Czytelnie wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu

Odbitka mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym / czytelnie / projektowanym zjazdem na drogę publiczną

Opłaty: brak 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Do 14 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej

Nr pokoju: (2 piętro)

Nr telefonu: (22) 350 91 84

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy 

Dodatkowe informacje:

W toku postępowania Urząd Gminy może poprosić o dodatkowe dokumenty np. potwierdzenie stanu własności, przedłożenia warunków technicznych itp.

Lokalizacja zjazdu wydawana jest bezterminowo.

Załączniki

Data publikacji: 20.04.2016 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 08:34
Wyświetleń: 942
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski