Urząd Gminy Michałowice
04.02.2011 13:39

GK/58 Zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi - do celów projektowych

KARTA USŁUG NR: GK/58
Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ URZĄDZENIA NIE ZWIĄZANEGO Z  FUNKCJONOWANIEM DROGI

Podstawa prawna:

Art. 19. ust. 1, ust. 2 pkt. 4, art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1.Czytelnie wypełniony wniosek o lokalizację do celów projektowych urządzenia

2.Odbitka mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesionym / czytelnie / projektowanym umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym

3. Warunki techniczne

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: (2 piętro)

Nr telefonu: (22) 350 91 34

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy 

Dodatkowe informacje:

Samowolne umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi podlega karze w10-ciokrotnej wysokości określonej według wyżej wymienionych stawek.

Przez samowolne zajęcie pasa drogowego rozumie się:
1) zajęcie pasa drogowego bez decyzji zezwalającej
2) przekroczenie terminu wymienionego w decyzji
3) zajęcie powierzchni większej niż wskazana w decyzji
4) nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego

Stawki opłat za umieszczane urządzenia mogą być weryfikowane i zatwierdzane przez Radę Gminy nie częściej niż raz na rok.

W toku postępowania Urząd Gminy może poprosić o dodatkowe dokumenty np. potwierdzenie stanu własności, przedłożenia warunków technicznych itp. 

Załączniki

Data publikacji: 19.04.2019 09:01
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 08:37
Wyświetleń: 993
Autor: Andrzej Łuszczyński
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski