Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: IR/73
Referat Inwestycji i Remontów


Nazwa usługi:  Pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, protokolarny techniczny odbiór wybudowanego przyłącza.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Michałowice.
  2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Wymagane dokumenty:

Pełnienie nadzoru:

  1. Czytelnie wypełniony wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza.
  2. Kopia tytułowej strony uzgodnionego projektu przyłącza.
  3. Kopia uprawnień budowlanych Kierownika robót wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby.
  4. Kopia złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót (dotyczy dróg gminnych).

Odbiór wybudowanego przyłącza:

  1. Czytelnie wypełniony protokół technicznego odbioru przyłącza.
  2. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
  3. Szkic zdawczo – odbiorczy.

Opłaty: brak 

Komórka odpowiedzialna:  Referat  Inwestycji i Remontów

Nr pokoju: 206

Nr telefonu: (22) 350 91 78, (22) 350 91 79

Godziny pracy:

-poniedziałek : 9:00 – 17:00

-wtorek – piątek: 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy: nadzór techniczny nad budową przyłącza, protokolarny odbiór wybudowanego przyłącza.

Tryb odwoławczy: brak 

Dodatkowe informacje:

W toku postępowania Urząd Gminy może poprosić o dodatkowe dokumenty np. potwierdzenie stanu własności.

Formularze:

Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza.

Protokół technicznego odbioru przyłącza.

Załączniki

Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłączaData publikacji: 15.06.2015 15:16, data modyfikacji: 31.05.2016 13:30
Protokół technicznego odbioru przyłączaData publikacji: 15.06.2015 15:16, data modyfikacji: 31.05.2016 13:30
Data publikacji: 15.06.2015 15:16
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 13:30
Wyświetleń: 477
Autor: Paweł Tucholski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki