Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:19

PZ/27 Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

KARTA USŁUG NR: PZ/27
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki lub działek

Opłaty:

30,00zł (do 5 stron) lub 50,00zł (powyżej 5 stron) – opłata w kasie Urzędu

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty złożenia wniosku w Biurze Podawczym Urzędu Gminy

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

w formie pisemnej

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • dokument czasami wymagany przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  wniosek nr 2

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2016 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:29
Wyświetleń: 187
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski