Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:28

PZ/29 Zaświadczenie (informacja o przeznaczeniu działki)

KARTA USŁUG NR: PZ/29
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

zaświadczenie (informacja) o przeznaczeniu działki

Podstawa prawna:

  • ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki lub działek

Opłaty:

17,00zł - opłata w kasie Urzędu

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty złożenia wniosku w Biurze Podawczym Urzędu Gminy

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

w formie pisemnej (zaświadczenie)

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • w przypadku braku planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajdują się działki dokument ten jest wymagany przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • w przypadku obowiązującego planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajdują się działki dokument ten jest czasami wymagany jako załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  kierowanego do Starosty Powiatowego w Pruszkowie,
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  wniosek nr 3

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2016 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:30
Wyświetleń: 857
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski