Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 11:23

PZ/65 Przyjmowanie wniosków do planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

KARTA USŁUG NR: PZ/65
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

przyjmowanie wniosków do planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy


Podstawa prawna:

  • art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek z precyzyjnym określeniem opracowywanego planu, którego dotyczy, numeru ewidencyjnego działki, działek lub obszaru objętego wnioskiem; wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem

Opłaty:

brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej


Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

 

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

wyłożenie projektu planu lub zmiany planu do publicznego wglądu

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • wniosek składany w terminie ustalonym w ogłoszeniu Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia),
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  druk nr 6

Załączniki

Data publikacji: 29.09.2016 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:07
Wyświetleń: 167
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż