Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:40

POL/32 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych

KARTA USŁUG NR: POL/32
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek leśny

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nr pokoju: piętro I pok. 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie podatku leśnego dla osób prawnych

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatnicy podatku leśnego od osób prawnych zobowiązani są płacić podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Formularze:

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia w/w deklaracji do 15 stycznia na dany rok podatkowy.

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2016 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:25
Wyświetleń: 172
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż