Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:49

POL/34 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych

KARTA USŁUG NR: POL/34
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie podatku od nieruchomości dla osób prawnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatnicy podatku od nieruchomości dla osób prawnych zobowiązani są płacić podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Formularze:

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia w/w deklaracji do 31 stycznia na dany rok podatkowy.

Załączniki

Data publikacji: 05.01.2016 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:24
Wyświetleń: 2438
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż