Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:00

POL/37 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych

KARTA USŁUG NR: POL/37
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek rolny

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie podatku rolnego dla osób prawnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, będące właścicielami gruntów. Podatnicy podatku rolnego od osób prawnych zobowiązani są płacić podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Formularze:

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia w/w deklaracji do 15 stycznia na dany rok podatkowy.

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2016 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:19
Wyświetleń: 442
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż