Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:03

POL/38 Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

KARTA USŁUG NR: POL/38
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO  W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

kserokopia umowy sprzedaży pojazdu, kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu , kserokopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

w ciągu 14 dni od złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 45
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

wykreślenie z ewidencji podatników i pojazdów

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają : samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, autobusy

Formularze:

Podatnik ma obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

Załączniki

Data publikacji: 02.01.2015 09:06
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:25
Wyświetleń: 54
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki