Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:13

POL/41 Postanowienia w sprawie podatku od spadków i darowizn, umów cywilno-prawnych i karty podatkowej

KARTA USŁUG NR: POL/41
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH I KARTY PODATKOWEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

wniosek z Urzędu Skarbowego zawierający podanie podatnika o umorzenie, rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, umów cywilno-prawnych, karty podatkowej

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty wpływu sprawy do referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Postanowienie Wójta Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody lub brak zgody na udzielenie ulgi.

Tryb odwoławczy:

1) na postanowienie nie służy zażalenie,

2) na postanowienie Wójta ostateczną decyzję wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego jako właściwy w sprawie.

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 29.09.2016 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:24
Wyświetleń: 392
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki