Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:15

POL/43 Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa

KARTA USŁUG NR: POL/43
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O DOCHODACH Z TEGO GOSPODARSTWA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

podanie o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

1) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z tego gospodarstwa  opłata skarbowa 17 zł

 

Zwolnienia:

zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określinych w przepisach szczególnych dla żołnierzy  niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawinień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów

świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjanym

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolej oraz ochrony zdrowia

 

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek: 9.1517.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30
w ostatnim dniu miesiąca: 8.15-12.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty wpłynięcia podania.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

na postanowienie odmowne wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie

Dodatkowe informacje:

zaświadczenie wydaje się na wniosek podatnika

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2016 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:23
Wyświetleń: 167
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki