Urząd Gminy Michałowice
22.08.2013 11:27

POL/45 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KARTA USŁUG NR: POL/45
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz.2188)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
  3. Umowa dzierżawy- w przypadku dzierżawienia użytków rolnych.

Opłaty:

nie pobiera się opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wypłata zwrotu, przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  1. od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia – na wnioski złożone w pierwszym terminie tj. od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – na wnioski złożone w drugim terminie tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
gotówką w kasie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nr pokoju: piętro I pok. 115

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wew. 215

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2016 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:23
Wyświetleń: 47
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki