Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:13

SO/11 - Wniosek i wpis do rejestru wyborców

KARTA USŁUG NR: SO/11
Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa usługi:
Wniosek i wpis do rejestru wyborców.
Podstawa prawna:

Art.18 § 9/art.19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 poz. 754 z późn zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,
2. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. pisemną deklarację, o której mowa w art.19 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Opłaty:.
Brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku . 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.
Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów
Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 2
Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców Gminy Michałowice.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Pruszkowie , za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali ,przebywający na obszarze gminy.

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt Gminy Michałowice  jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Jednym ze sposobów udowodnienia  faktu zamieszkiwania pod danym adresem może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

 

Wniosek przez internet można złożyć za pomocą portalu obywatel.gov.pl

 

Data publikacji: 02.03.2016 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:21
Wyświetleń: 612
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski