Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 13:57

SO/13 - Zmiana działalności gospodarczej

KARTA USŁUG NR: SO/13
Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa usługi:   ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz 584 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty oraz czytelnie drukowanymi literami i bez skreśleń wypełniony wniosek - zgodnie z instrukcją, lub numer kodu kreskowego wniosku wypełnionego na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opłaty: brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie


Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 3

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku kończy się podpisaniem i przesłaniem drogą elektroniczną danego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodatkowe informacje:

UWAGA
Formularze należy podpisywać w obecności pracownika urzędu! 
Pole "Miejscowość i data złożenia wniosku" wypełnia Urząd Gminy!

 

Formularze papierowe: wnioski do pobrania oraz instrukcja wypełniania wniosków.

Z dniem 1.07.2011 uruchomiona została CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) System elektronicznej obsługi działalności gospodarczej: www.firma.gov.pl

Data publikacji: 29.02.2016 16:06
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 17:42
Wyświetleń: 217
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż