Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 14:17

SO/16 Referat Spraw Obywatelskich

KARTA USŁUG NR: SO/16
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:   ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:

Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: Wypełniony czytelnie wniosek

Opłaty: Zgodnie z art. 111 i 181ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów 

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wew. 3

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Przed wydaniem zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 1/12 opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2015 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2019 10:19
Wyświetleń: 71
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki