Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 11:49

SO/4 Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

KARTA USŁUG NR: SO/4
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Wymeldowanie obywatele polscy i cudzoziemcy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Kto musi wymeldować się z pobytu stałego

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się wymeldować

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Gdzie zgłosić wymeldowanie

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt stały,
 • będziesz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego-  — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Kto musi wymeldować się z pobytu czasowego

Każdy, kto był zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się wymeldować

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu. Urzędnik wtedy automatycznie wymelduje cię z poprzedniego miejsca pobytu.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Gdzie zgłosić wymeldowanie

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt czasowy,
 • będziesz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

 

Nr pokoju:

parter - sala obsługi interesantów
 

Nr telefonu:

tel.: (22) 350 91 91 w. 2

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

 wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

 Brak

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki

Data publikacji: 27.02.2015 16:13
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 14:59
Wyświetleń: 415
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki