Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:06

SO/5 - Zgłoszenie wyjazdu za granicę

KARTA USŁUG NR: SO/5
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę

Każda osoba, która:

  • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju,
  • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy zgłosić wyjazd

Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Gdzie zgłosić wyjazd

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,

  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

 Kto musi zgłosić powrót z zagranicy

Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.

Możesz zgłosić swój powrót również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co przygotować

  • formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Gdzie zgłosić powrót

W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

 

 

Nr pokoju:

parter - sala obsługi interesantów
 

Nr telefonu:

tel.: (22) 350 91 91 w. 2

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

 dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza.

 

Tryb odwoławczy:

 Brak

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki

Data publikacji: 27.02.2015 16:29
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 15:00
Wyświetleń: 195
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki