Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: BF/34
Referat Budżetu i Finansów


Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z poźn. zm.), Uchwała Nr XXVII/335/2017 rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

pon.9.00-17.00, wt-pt. 8.00-16.00

Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie podatku od nieruchomości dla osób prawnych

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatnicy podatku od nieruchomości dla osób prawnych zobowiązani są płacić podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Formularze:

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia w/w deklaracji do 31 stycznia na dany rok podatkowy.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2018 09:55
Wyświetleń: 1273
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż