Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: BF/41
Referat Budżetu i Finansów


Nazwa usługi: POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH I KARTY PODATKOWEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2016 r. poz. 198)

Wymagane dokumenty:

wniosek z Urzędu Skarbowego zawierający podanie podatnika o umorzenie, rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, umów cywilno-prawnych, karty podatkowej

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty wpływu sprawy do referatu finansowo-budżetowego

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

pon.9.00-17.00, wt-pt. 8.00-16.00

Sposób załatwienia sprawy:

Postanowienie Wójta Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody lub brak zgody na udzielenie ulgi.

Tryb odwoławczy:

1) na postanowienie nie służy zażalenie,

2) na postanowienie Wójta ostateczną decyzję wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego jako właściwy w sprawie.

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 28.07.2006 16:13
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2016 15:51
Wyświetleń: 316
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki