Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: GR/20
Referat Geodezji i Rolnictwa


Nazwa usługi:  DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty:

  1. Nowa umowa dzierżawy – wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki wraz z lokalizacją na mapie, wskazanie nazwy/numeru obrębu ewidencyjnego, celu wydzierżawienia, kserokopia dowodu osobistego. Umowa zawierana jest na okres do 3 lat.
  2. Kolejna umowa dzierżawy – wniosek należy składać przynajmniej 3 miesiące przed zakończeniem dotychczasowej umowy dzierżawy, wniosek powinien zawierać numer dotychczasowej umowy. Umowa zawierana jest na okres kolejnych 3 lat, wymagana jest zgoda rady gminy.
  1. W przypadku umów dzierżawy na okres ponad 3 lata lub na czas nieokreślony wymagana jest zgoda rady gminy i wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu.

Opłaty:

Bez opłaty skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Nowa umowa dzierżawy – około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Kolejna umowa dzierżawy – około 1 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

Nr pokoju: piętro II pok. 208

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 11

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – podpisanie umowy cywilno - prawnej.

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

Formularze:

Wniosek o wydzierżawienie świetlicy wiejskiej 

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 10:48
Wyświetleń: 230
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki