Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: GR/24
Referat Geodezji i Rolnictwa


Nazwa usługi: SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Rozdział 2 w dziale III Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(tekst jednolity z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86 poz. 736)

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: odpisy ksiąg wieczystych lub w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów.

Opłaty:

Bez opłaty skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do scalenia i podziału – do 6 miesięcy od złożenia wniosku

2. Uchwała Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości- do trzech miesięcy od złożenia dokumentacji geodezyjnej.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

Nr pokoju: piętro II pok. 207

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 12

Godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemnie – Uchwała Rady Gminy

Tryb odwoławczy:

Służy zaskarżenie Uchwały Rady Gminy Michałowice do sądu administracyjnego, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia.

Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, tel. (2) 738-15-14
2. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 22 tel. (22) 728-11-88

Formularze:

Nie ma

Data publikacji: 28.07.2006 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 10:52
Wyświetleń: 278
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki