Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: GR/64
Referat Geodezji i Rolnictwa


Nazwa usługi:   PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu z księgi wieczystej, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji oraz oświadczenie o sposobie uiszczenia opłaty za przekształcenie podpisane przez każdego z wnioskodawców.  

Zasady przekształcenia – zgodnie z uchwałą nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r.

Opłaty:

opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu – 10 zł,

płatna w: 

 

kasie (Sala Obsługi) czynnej w
poniedziałek 9:15-16:30 
wtorek - piątek 8:15-15:30 
w ostatnim dniu miesiąca 8:15-12:00

 

lub na konto:

Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W terminie około 3 miesięcy od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

Nr pokoju: piętro II pok. 208

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 11

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek – piątek 8:00 - 16:00 

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice.

Dodatkowe informacje: Uchwała nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – do pobrania plik pdf

Formularze:

Wniosek o przekształcenie

Wzór oświadczenia

Załączniki

Data publikacji: 04.12.2012 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2016 11:04
Wyświetleń: 145
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki