Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: IR/63
Referat Inwestycji i Remontów


Nazwa usługi:  Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Michałowice.
  2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Wymagane dokumenty:

  1. Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczoną granicą działki.

Opłaty: brak 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna:  Referat  Inwestycji i Remontów

Nr pokoju: 206

Nr telefonu: (22) 350 91 78, (22) 350 91 79

Godziny pracy:

-poniedziałek : 9:00 – 17:00

-wtorek – piątek: 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy:  wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Dodatkowe informacje:

W toku postępowania Urząd Gminy może poprosić o dodatkowe dokumenty np. potwierdzenie stanu własności.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ważne są trzy lata od daty wydania.

Formularze: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Załączniki

Data publikacji: 12.11.2012 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2016 14:31
Wyświetleń: 1178
Autor: Józef Kawiorski
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki