Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: PZ/26
Referat Planowania Przestrzennego


Nazwa usługi:

wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki lub działek

Opłaty:

20,00zł (w formacie A4) lub 40,00zł (w formacie A3) – opłata w kasie Urzędu

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty złożenia wniosku w Biurze Podawczym Urzędu Gminy

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 800-1600

Sposób załatwienia sprawy:

w formie pisemnej

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • dokument może być potrzebny do wniosku o pozwolenie na budowę kierowanego do Starosty Powiatowego w Pruszkowie,
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  wniosek nr 1

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 12:09
Wyświetleń: 391
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki