Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: PZ/65
Referat Planowania Przestrzennego


Nazwa usługi:

przyjmowanie wniosków do planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek z precyzyjnym określeniem opracowywanego planu, którego dotyczy, numeru ewidencyjnego działki, działek lub obszaru objętego wnioskiem; wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem

Opłaty:

brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 800-1600

Sposób załatwienia sprawy:

wyłożenie projektu planu lub zmiany planu do publicznego wglądu

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • wniosek składany w terminie ustalonym w ogłoszeniu Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia),
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  druk nr 6

Załączniki

Data publikacji: 20.12.2012 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 10:44
Wyświetleń: 112
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki