Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: SO/11
Referat Spraw Obywatelskich


Nazwa usługi:
Wniosek i wpis do rejestru wyborców.
Podstawa prawna:

Art.18 § 9/art.19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 poz. 754)

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,
2. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. pisemną deklarację, o której mowa w art.19 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Opłaty:.
Brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku . 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.
Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów
Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 2
Godziny pracy:

poniedziałek: 900-1700
wtorek - piątek: 800-1600

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców Gminy Michałowice.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Pruszkowie , za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali ,przebywający na obszarze gminy .

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 11:25
Wyświetleń: 283
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż