Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: SO/14
Referat Spraw Obywatelskich


Nazwa usługi:   LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz 584 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty oraz czytelnie drukowanymi literami i bez skreśleń wypełniony wniosek - zgodnie z instrukcją, lub numer kodu kreskowego wniosku wypełnionego na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opłaty: Zwolnione z opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi

Nr telefonu: tel.: (22) 350-91-91 wewn. 3

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00

Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku kończy się podpisaniem i przesłaniem drogą elektroniczną danego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodatkowe informacje:

UWAGA
Formularze należy podpisywać w obecności pracownika urzędu ! 
Pole "Miejscowość i data złożenia wniosku" wypełnia Urząd Gminy !

Formularze papierowe: wnioski do pobrania

Z dniem 1.07.2011 uruchomiona została CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) System elektronicznej obsługi działalności gospodarczej: www.firma.gov.pl

 

 

Formularze do pobrania ze strony

Data publikacji: 28.07.2006 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2018 13:22
Wyświetleń: 96
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki