Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: SO/16
Referat Spraw Obywatelskich


Nazwa usługi:   ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:

Art. 18 ust.10 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286 ze zm.).

Wymagane dokumenty: Wypełniony czytelnie wniosek oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty: Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów 

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 3

Godziny pracy:poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00

Sposób załatwienia sprawy:

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Gminną Komisje do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kończy się wydaniem zezwolenia na jednorazową sprzedaż napoi alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przed wydaniem zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 1/12 opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2016 16:04
Wyświetleń: 53
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki